Home

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Het bestuur van Stichting Tramei studiebegeleiding deelt mede dat de activiteiten

Van TRAMEI studiebegeleiding met ingang van 10 september 2019 zijn gestaakt.

Leerlingen die begeleiding wensen verwijzen wij naar www.learnr.nl.

Het bestuur verklaart dat er géén financiële redenen aan dit besluit

ten grondslag liggen.

Voor informatie verwijzen wij u naar

035 -6017089