De op deze website getoonde informatie is door Tramei Huiswerkbegeleiding met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Tramei Huiswerkbegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Tramei Huiswerkbegeleiding stelt alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Desondanks is Tramei huiswerkbegeleiding niet aansprakelijk voor informatie en /of berichten die door eventuele andere gebruikers van de website via het internet worden verzonden.

Tramei Huiswerkbegeleiding kan verwijzen naar sites die niet door Tramei Huiswerkbegeleiding worden onderhouden, maar die louter dienen ter aanvullende informatie van de bezoeker. Tramei Huiswerkbegeleiding is bij het opnemen van verwijzingen op deze website selectief maar staat niet in voor de inhoud en/of het functioneren van de websites waarheen verwezen wordt. Datzelfde geldt ten aanzien van de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de betreffende websites worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Tramei Huiswerkbegeleiding worden onderhouden wordt afgewezen.

Tramei Huiswerkbegeleiding stelt al het mogelijke (in het redelijke) in het werk om deze website virusvrij te houden. Tramei Huiswerkbegeleiding kan hier echter geen garantie voor geven en aansprakelijkheid voor virussen is derhalve uitgesloten. Bezoekers van deze website wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen alvorens informatie van deze site op te halen.